Profile

Join date: Jul 11, 2022

About

เนื้อเพลง ปาเจราจริยาโหนติคุณุตตรา นุสาสกา ปากกาหัวใจ เขียนชื่อครู เอาไว้บูชา จารึกพระคุณสูงค่า ผู้นำวิชามาให้ เป็นศิษย์มีครู จึงยืนสู้อย่างผู้มีชัย คุณครูชี้นำทางใจ จึงทำให้ศิษย์มีวันนี้ ภาพครูแสนดี ยังติดตรึงที่ดวงใจ เป็นคนผู้มีแต่ให้ มีใจสู้งานเต็มที่ รักศิษย์ทุกคน ไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมี จับชอล์กเขียนคุณความดี จับมือชี้คุณธรรม เนื้อเพลง ครูทำงานหนัก แต่ก็รักศักดิ์ศรี พอใจสิ่งที่ตนมี เป็นพิมพ์ดีให้ลูกศิษย์จำ เนื้อเพลง ทุกเส้นทางสู้ ศิษย์ยึดครู นั้นเป็นผู้นำ คำสอนทุกอย่างจดจำ ทุกการกระทำเรียนรู้ เนื้อเพลง ปากกาหัวใจ เขียนชื่อครูไว้บูชา บันทึกความดีสูงค่า นำมาเป็นแนวทางสู้ สังคมวุ่นวาย ขอส่งใจมายืนข้างครู ครูยัง สังคมจึงอยู่ ศิษย์เชิดชู ครูในดวงใจ ปากกาหัวใจ เขียนชื่อครูไว้บูชา บันทึกความดีสูงค่า นำมาเป็นแนวทางสู้ สังคมวุ่นวาย ขอส่งใจมายืนข้างครู ครูยัง สังคมจึงอยู่ ศิษย์เชิดชู ครูในดวงใจ เนื้อเพลง

เนื้อเพลง ปาเจราจริยาโหนติคุณุตตรา

More actions